Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Dokumenty

Rozpočet a rozpočtové opatření - Obec Slavkov

Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Obec Slavkov

Rozpočet - Mateřská škola Slavkov

Rozpočet - Mikroregion Bílé Karpaty

Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Mikroregion Bílé Karpaty

Veřejnoprávní smlouvy

Poznámky ke lhůtám zveřejnění:

- informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce - 7 dní před
- záměr na prodej nebo pronájem nemovitostí - 15 dní před
- nařízení obce a obecně závazné vyhlášky - 15 dní po
(účinnost nabývá patnáctým dnem po dni vyhlášení - zveřejnění)

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu - 15 dní před
- návrh rozpočtu - 15 dní před
- návrh závěrečného účtu - 15 dní před
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - 15 dní před

- schválený střednědobý výhled rozpočtu - do 30 dní po schválení
- schválený rozpočet - do 30 dní po schválení
- schválený závěrečný účet - do 30 dní po schválení
- schválená pravidla rozpočtového provizoria - do 30 dní po schválení
- schválené rozpočtové opatření - do 30 dní po schválení
(jsou zveřejněné až do doby schválení nových dokumentů na další rok)
 

Dokumenty zveřejňované příspěvkovou organizací:

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu - 15 dní před
- návrh rozpočtu - 15 dní před
- schválený střednědobý výhled rozpočtu - do 30 dní po schválení
- schválený rozpočet - do 30 dní po schválení